Rosebel is één van de grootste particuliere werkgevers in Suriname. De meerderheid van onze medewerkers zijn Surinaamse werknemers, waaronder medewerkers uit Brokopondo.

Tien procent van onze medewerkers zijn vrouwen en dertig procent is afkomstig uit de gemeenschappen in Brokopondo.

De goudmijnindustrie is dynamisch en kent veel uitdagingen. Het zijn de mensen in het bedrijf die het verschil maken en het hangt van deze mensen of of de doelstellingen van het bedrijf worden gerealiseerd.

Daarom is het empoweren van mensen één van de belangrijkste bedrijfsprincipes van Rosebel. Empowering betekent dat werknemers gestimuleerd worden en de kansen krijgen om hun taken succesvol uit te voeren. Alleen dan kunnen zij optimaal bijdragen aan de realisatie van de productiedoelstellingen en doelstellingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_pagePictureLink_cshtml.Execute() in d:\HostingSpaces\rosebel\rosebelgoldmines.sr\wwwroot\Views\MacroPartials\pagePictureLink.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, INode node)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\HostingSpaces\rosebel\rosebelgoldmines.sr\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\HostingSpaces\rosebel\rosebelgoldmines.sr\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20