Shalini Kesarsing: Bescherming van biodiversiteit en ecosystemen is een van onze topprioriteiten

Nieuws 2022
15 juni 2022

Shalini Kesarsing, Health, Safety and Environment Manager, heeft de uitdagende taak om ervoor te zorgen dat we onze Environmental Management programma effectief implementeren.
Ze begon in november 2005 bij Rosebel als Environmental Specialist, en heeft sindsdien bijgedragen aan het uitbouwen van de organisatie en verschillende beleidslijnen binnen het bedrijf.
"Onze focus was vanaf het begin altijd op de analyse en monitoring van flora en fauna en het aquatisch leven wanneer het gaat om Environmental management," zegt ze. "We hebben geleerd welke habitats aanwezig of afwezig zijn onder de wilde dieren op onze concessie door middel van aquatische en wildlife onderzoeken. Het doel van de Environmental Department bij Rosebel is de impact van onze mijnbouwactiviteiten op het milieu te vermijden/minimaliseren en te streven naar voortdurende verbetering op het vlak van milieuprestatie. We controleren de water- en luchtkwaliteit en werken aan het milieubewustzijn van onze werknemers en de omliggende gemeenschappen. We coördineren ook de afvalbeheersprocessen bij Rosebel en de herbeplanting van verstoorde gebieden."

Volgens Shalini is progressieve reclamatie een uitdaging, aangezien het merendeel van onze mijnen actief zijn en de bijbehorende stortplaatsen van restmateriaal nog steeds worden gebruikt. Deze gebieden zijn nog niet geschikt voor definitieve herbeplanting. "Desalniettemin zijn we er tot op heden in geslaagd om 71 ha te herbeplanten, door het handmatig planten en het uitvoeren van hydrozaaiwerkzaamheden op hellingen van stortplaatsen," zegt ze.
"Het proces dat we volgen is vrij intensief. Alle hellingen worden afgewerkt met een hoek van 26 graden om de fysieke stabiliteit op lange termijn te garanderen. Na de afwerking planten we om de 5 meter met de hand verschillende zaden zoals Cassia, Bermuda en Bahia. In het verleden hebben we ook lokale grassoorten geplant. In gebieden waar we hydrozaaien, volgen we een plantproces waarbij houtspaanders, zaad, meststof, bindmiddel en emulgator worden gecombineerd met hydro-mulch om een mengsel te vormen. Het mengsel wordt in een tank op een hydrozaaimachine vervoerd en over de geprepareerde helling gespoten. Hydrozaaien bevordert een snelle kieming van de zaden en beschermt blootgestelde grond tegen water- en winderosie."

Vorig jaar is het voornemen aangekondigd om netto negatieve uitstoot van broeikasgassen (BKG) te behalen. "Als onderdeel van deze commitment heeft onze IAMGOLD Corporate office een externe organisatie ingeschakeld om te helpen bij de ontwikkeling van een BKG-roadmap en om tussentijdse BKG-doelstellingen vast te stellen", legt Shalini uit. "In april dit jaar, zijn er vergaderingen gehouden met IAMGOLD en Rosebel vertegenwoordigers met betrekking tot maatregelen voor het opschonen van de mijngebieden en de mill, evenals brainstormsessies over broeikasgasreductie, eerdere projecten en de barrières/drijfveren. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn gebaseerd op verbeteringen in de materiaalverwerking, zoals transportoptimalisatie en vrachtwagenefficiëntie.”
Andere mijnbouwprocessen die worden geëvalueerd, zijn onder meer verbetering van het traceren van erts, blasting (optimalisering van mijn tot mill) en andere haalbare energie-efficiëntiemaatregelen. De verdere uitwerking van de mijnbouw- en milling processen voor Rosebel is momenteel in voorbereiding en zal worden gebruikt om het stappenplan voor de vermindering van broeikasgassen op de site te ontwikkelen en doelstellingen vast te leggen. Volgens Shalini "blijft de bescherming van de biodiversiteit en de ecosystemen een van onze topprioriteiten bij Rosebel, en zullen we blijven samenwerken met het corporate team en andere IAMGOLD-sitevertegenwoordigers om de nodige input te leveren bij de ontwikkeling van de BKG-roadmap."

 

IAMGOLD's netto negatieve uitstoot van broeikasgassen (BKG) commitment

De commitment van IAMGOLD om een netto negatieve BKG-uitstoot te bereiken, omvat twee aparte globale doelen. Het eerste doel betreft reducties in Scope 1 (directe), Scope 2 (indirect - energie) en Scope 3 (indirect – value chain) BKG-uitstoot. De tweede doelstelling heeft betrekking op de verwijdering van broeikasgassen. Het terugdraaien van de effecten van klimaatverandering vergt niet alleen dat uitstoot wordt gereduceerd, maar ook dat er substantiële hoeveelheden GHG verwijderd worden uit de atmosfeer. Initieel werk zal gericht zijn op het definiëren van specifieke opties om de grootste uitstootbronnen van het bedrijf aan te pakken: zware en lichte voertuigparken en energieopwekking en leverantie. IAMGOLD heeft zich ertoe verplicht om uiterlijk 2050, haar uitstootprofiel zo dichtbij nul als mogelijk, te reduceren.