IAMGOLD en Zijin informeren Rosebel personeel in gezamenlijke statement

Nieuws 2022
25 oktober 2022

IAMGOLD Corporation (IAMGOLD), heeft op dinsdag 18 oktober jl. aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten met Zijin Mining Group Co. Ltd. (Zijin) om haar 95% belang in Rosebel Gold Mines N.V. (RGM) te verkopen. In januari van dit jaar, was reeds aangekondigd door IAMGOLD dat er een strategische herziening zou plaatsvinden voor RGM, waarbij ook de optie voor verkoop zou worden bekeken. De strategische herziening moest onder andere plaatsvinden omdat IAMGOLD momenteel te maken heeft met een begrotingstekort voor het Côte Gold project in Canada, wat het plegen van nieuwe investeringen in de RGM-operatie bijzonder moeilijk maakt.

Status RGM

Om RGM weer winstgevend te maken en de arbeidsplekken veilig te stellen zijn er materiële kapitaalinvesteringen nodig om projecten en initiatieven te implementeren die gericht zijn op het aanpakken van de huidige uitdagingen. Volgens het bijgewerkte mijnplan voor RGM dat in januari werd ingediend, zal RGM in de komende drie jaar een investering van meer dan 450 miljoen USD aan ontwikkelings- en onderhoudskapitaal vereisen om de mijn in 2025 weer een 300.000 oz/jaar producent te maken. Gedurende deze periode van herinvestering zal de mijn geen winst maken en juist kapitaal verbruiken. De kapitaalinvesteringen voor de resterende LOM worden geschat op 1,2 miljard USD. Door haar begrotingstekort is IAMGOLD derhalve niet in staat om te investeren in RGM en beschikt het momenteel niet over voldoende financiële middelen.  Michiel Fleischeuer, General Manager van RGM, benadrukt het belang van de volgende stap, nadat de verkoop is afgerond: “De nieuwe investeerder heeft met de aankoop van het bedrijf het uiteindelijk doel nog niet bereikt. Er is behoorlijk wat kapitaal nodig om de RGM-operatie voort te zetten. Zijin heeft aangegeven dat zij het kapitaal voor de overname zullen financieren, evenals de investeringsmiddelen die nodig zijn voor de voortgang van RGM.”

Overleg met de vakbond (RGWO)

Voordat de verkoop van RGM definitief is, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023, moet nog aan verschillende sluitingsvoorwaarden worden voldaan. Er zijn naar aanleiding van de aankondiging een aantal vragen gesteld door de Surinaamse gemeenschap en de RGM-werknemers. Op vrijdag 21 oktober is er een ontmoeting geweest tussen het managementteam van RGM en de Rosebell Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO). Vragen van werknemers die tijdens deze vergadering door het RGWO-bestuur aan het managementteam van RGM werden voorgelegd, zijn door IAMGOLD aan de leiding van Zijin doorgegeven. “Het is te verwachten dat er vragen komen bij elke verandering. Er is ook begrijpelijke bezorgdheid bij de medewerkers van RGM. Helaas kunnen niet alle vragen door RGM worden beantwoord, omdat het gaat om informatie die de nieuwe aandeelhouder, Zijin, moet verstrekken. Dit hebben wij ook aan de vakbond binnen RGM voorgelegd”, aldus Fleischeuer. Vervolgens werd namens Zijin een brief aan IAMGOLD gericht waarin bepaalde zaken voor het RGM-personeel werden verduidelijkt. De volgende tekst is ontleend uit die brief:

Statement Shaoyang Shen, Deputy President Zijin Mining Group

“Zijin Mining Group heeft respect voor de prestatie van IAMGOLD Corporation en haar bijdrage aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen en economische groei in Suriname door de operatie van RGM in de afgelopen 18 jaar. Als een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld zijn wij bij Zijin ook trots op onze staat van dienst op het gebied van het bieden van sterke werkgelegenheidskansen aan lokale arbeidskrachten en het leveren van een impactvolle bijdrage aan economische en sociale ontwikkeling in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Hoewel we zojuist een overeenkomst hebben bereikt met IAMGOLD voor de overname van haar aandelen in RGM, begrijpen we dat er vragen en zorgen zijn van huidige RGM-medewerkers met betrekking tot hoe Zijin RGM zal leiden, en in het bijzonder haar beleid ten aanzien van de huidige medewerkers. We waarderen deze legitieme zorgen ten volle in het licht van de voortdurende verandering van het leiderschap en willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze boodschap aan alle medewerkers over te brengen.

Zijin is een multinationale mijnbouwgroep met operaties in 13 (dertien) landen op 5 (vijf) continenten met als missie samen te werken met landen waar onze operaties gevestigd zijn en lokale gemeenschappen voor het opbouwen van een succesvol mijnbouwbedrijf op een ecologisch en sociaal duurzame wijze. We zijn volledig toegewijd om invulling te geven aan onze sociale verantwoordelijkheid en hebben brede erkenning gekregen voor onze gemeenschappelijke ontwikkelingsfilosofie, waaronder het bieden van werkgelegenheid aan lokale mensen als een van onze topprioriteiten.

Middels ons beleid op het gebied van bestuur, financiële waardering en secundaire voorzieningen, diversiteit, loopbaanontwikkeling en arbeidsrechten, streeft Zijin ernaar ervoor te zorgen dat elke werknemer met waardigheid en respect wordt behandeld, terwijl een harmonieus, gediversifieerd en goed presterend personeelsbestand wordt gecreëerd waarbij pesten, seksuele intimidatie en discriminatie absoluut niet worden getolereerd.

Met betrekking tot de huidige RGM-medewerkers zet Zijin zich in om elk aspect van de overeenkomsten en contracten met RGM/IAMGOLD na te komen, inclusief maar niet beperkt tot alle arbeidsaangelegenheden en opleiding gerelateerde regelingen, collectieve arbeidsovereenkomsten en individuele arbeidsovereenkomsten.

Na de overname van RGM heeft Zijin geen afvloeiings- of bezuinigingsplannen die van invloed kunnen zijn op de baanzekerheid van de werknemer en zal zij zich inspannen om dergelijke acties te vermijden. In feite beschouwen we het huidige personeelsbestand als uiterst waardevol voor RGM en we rekenen op hen voor een soepele overgang en voor het voortdurend succes van de mijnen in de toekomst. We zijn ook van mening dat er meer werkgelegenheid en een beter welzijn kunnen worden verwacht voor de lokale personeelsmarkt, aangezien Zijin ernaar streeft de investeringen te verhogen en het productiepotentieel in RGM te verbeteren.

Namens het management van Zijin wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om bij voorbaat alle werknemers en elke huidige werknemer welkom te heten om deel uit te maken van de wereldwijde familie van Zijin, na het afsluiten van de transactie. Het managementteam van Zijin zal binnenkort Suriname bezoeken en we kijken ernaar uit om vertegenwoordigers van het personeel te ontmoeten, Zijin te presenteren en de vragen die er zijn te beantwoorden.”

RGM wenst te benadrukken dat Zijin heeft gesteld dat zij het bedrijf overneemt omdat zij geloof heeft in het potentieel van RGM en over de nodige financiële middelen beschikt om de operatie te helpen haar volledig potentieel te bereiken. Zij heeft ook nadrukkelijk de intentie uitgesproken om te investeren in de operatie, en dat zij rekent op de skills van de huidige werknemers. Nieuwe investeringen in de operatie kunnen resulteren in meer groeimogelijkheden en stabiliteit voor de RGM-werknemers. RGM is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de Surinaamse samenleving, en blijft gecommitteerd aan een effectieve bedrijfsvoering, ten goede van alle belanghebbenden.