Drs. Sharon Bauer: "Bij borstkanker is vroege diagnose key!"

Nieuws 2022
31 oktober 2022

In het kader van Breast Cancer Awareness Month, heeft Rosebel Gold Mines N.V. (RGM) in de maand oktober een awareness campagne uitgevoerd met de focus op informatieverstrekking over borstkanker. Ook hebben wij voor de vrouwelijke medewerkers binnen Rosebel een speciale mammografie onderzoek project opgestart, in samenwerking met de Radiologie afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De bedoeling van de mammografie is om de mogelijke symptomen in een vroeg stadium te ontdekken en te behandelen, voordat dit moeilijk wordt of niet meer mogelijk is.

Om meer te weten te komen over borstkanker en mogelijke preventiemaatregelen, hebben wij een gesprek gehad met onze bedrijfsarts Drs. Sharon Bauer. In onderstaand interview gaat zij ook in op het gezondheidsbeleid van RGM t.a.v. Noncommunicable Diseases (NCD’s) en het belang van een gezonde levensstijl.

  1. Waarom wordt er binnen RGM zoveel aandacht besteedt NCD’s?

“De term NCD's, oftewel niet-overdraagbare ziekten, verwijst naar een groep aandoeningen die niet hoofdzakelijk worden veroorzaakt door een acute infectie. Bij acute ziekteverschijnselen gaat het om klachten die plotseling optreden met hevige verschijnselen en waar je onmiddellijk medisch moet ingrijpen, bijvoorbeeld een blindedarmontsteking of pijn op de borst. Die zijn dus geen NCD’s. NCD’s zijn aandoeningen die op lange termijn nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben en vaak een behoefte aan langdurige behandeling en zorg creëren. Deze aandoeningen omvatten kankers, hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten. NCD’s zijn wereldwijd en in Suriname de belangrijkste doodsoorzaak en vormen een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Wij verwachten in de komende 20 jaren zelfs een 50% tot 60% toename van kankergevallen wereldwijd. Als we kijken naar de situatie in Suriname, dan zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 en kanker is op de 2de plaats. Voor RGM willen we weten als het landelijke cijfer overeenkomt met onze statistieken en dus een weerspiegeling is van onze workforce. Medische data zijn relevant in verschillende situaties, maar vooral omdat we ver verwijderd zijn van Paramaribo, waar acute zorg wordt verleend. Bij gevallen waar we on-site snel moeten handelen is het belangrijk om de juiste medicatie in huis te hebben, maar de analyses zijn niet alleen belangrijk voor acute maar ook preventieve zorg. Periodieke medische screening en het testen op gezondheidsparameters stelt ons in staat ons gezondheidsbeleid daarop af te stemmen.”

  1. Waardoor is er zo een grote toename van kankergevallen?

“De toename komt door het ouder worden van de wereldbevolking, maar ook door verandering van onze lifestyle en eetgewoonten. Velen van ons consumeren veel te veel processed foods. Het gaat hier om voeding met sterk bewerkte ingrediënten die een negatieve invloed hebben op ons gewicht, bloedsuiker en bloeddruk. Er zijn  verschillende risicofactoren bij kanker:

  1. Niet beïnvloedbaar: leeftijd, geslacht, genetisch (erfelijk), etniciteit
  2. Beïnvloedbaar: roken, alcohol, leefstijl, bepaalde infecties die worden veroorzaakt door bepaalde virussen en bacteriën zoals HPV (human papillomavirus), HBV (hepatitis B virus), HCV (hepatitis C virus), en HEP (helicobacter pylori=maagbacterie).

Bij borstkanker gaat het voornamelijk om etniciteit en genetica, maar bij alle kankersoorten speelt onze voeding een belangrijke rol. Ruim 40% van kankers is te voorkomen als er gewerkt wordt aan de beïnvloedbare factoren.”

  1. Waarom is borstkankeronderzoek bij vrouwen zo belangrijk?

“Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen, en bij kanker is een vroege diagnose key! Vaak genoeg zijn we te laat met de diagnose omdat men pas in een vergevorderd stadium bij de dokter langsloopt. Als de tumor al is uitgezaaid heb je bijna geen overlevingskans. Door regelmatig borstonderzoek zijn we in staat om vroegtijdig borstkanker te ontdekken. Hoewel er geen bevolkingsonderzoek plaatsvindt en we onvoldoende cijfers hebben, weten we wel dat kanker bij veel mensen nog een taboeverhaal is. Daarom proberen we zoveel als mogelijk voorlichting te geven hierover. Los van taboe, is er vaak ook sprake van angst en schaamte. Sommige mensen proberen eerst oso-dresi wanneer ze klachten opmerken. Er is ook weinig educatie over de topic. Hierdoor zijn veel mensen niet bewust van de symptomen en gaan ze ook niet zo snel naar de dokter.”

  1. Zijn alle afwijkingen aan de borsten een aanduiding op borstkanker?

“Een afwijking aan de borsten hoeft nog niet te betekenen dat je borstkanker hebt. Daarom is onderzoek heel belangrijk. Er zijn verschillende mogelijke symptomen van borstkanker:

-              Een knobbel in de borst

-              Een ingetrokken tepel

-              Vochtafscheiding uit de tepel

-              Verandering aan de tepel, bijvoorbeeld zwelling, roodheid, huidvervelling, schilfertjes of een plekje dat op eczeem lijkt

-              Deukjes in de huid van de borst

-              Wondjes op de huid van de borst die niet genezen

-              Zwelling in de oksel.

Deze afwijkingen kunnen ook een andere oorzaak hebben dan kanker. Zo kan bijvoorbeeld hormonale disbalans bij vrouwen ook zorgen voor afscheiding uit de tepels, maar zodra er afscheiding is moet er gelijk actie ondernomen worden voor een labonderzoek, echo of mammogram om een duidelijker beeld te krijgen. Hoe sneller de diagnose kan worden vastgesteld, hoe sneller de start van behandeling en hoe groter de overlevingskans.”