Rosebel Gold Mines streeft naar conservering cultureel erfgoed

Nieuws 2021
16 september 2021

Wat als een medewerker tijdens het verkennen van het bos een oude aarden pot vindt? Of een grot met rotstekeningen? Wat moet hij doen? Voorbijlopen en laten voor wat het is?

“Nee!”, zegt Mimosa Aboikoni ,Community Liaison Officer van de Community Relations Department (CRD). “De medewerker zou zijn vondst moeten melden aan zijn leidinggevende en Cultural Heritage Management Program (CHMP) wordt meteen geactiveerd.”

Het doel van het CHMP is om het Cultureel Erfgoed, in elke verschijningsvorm op het concessiegebied van Rosebel Gold Mines (RGM), zoveel mogelijk te beschermen. Verder om de vernietiging van dit erfgoed te verminderen en ervoor te zorgen dat eventuele plaatsen beschermd blijven. Dit programma wordt in samenspraak met het Directoraat van Cultuur uitgevoerd. Voorafgaand aan werkzaamheden waarbij ongerept natuur in cultuur zal worden gebracht, wordt in samenwerking met het Directoraat Cultuur een archeologisch vooronderzoek van het gebied gedaan.

Het gevolg was de ontdekking van de grot te Rupicola. Het Archeologisch team van het Directoraat Cultuur heeft besloten de grot in augustus dit jaar verder te onderzoeken.

Mimosa legt uit dat een belangrijk deel van het CHMP, de ontwikkeling van de Chance Find Training is. Tijdens deze training leren medewerkers hoe te handelen wanneer zij bij toeval cultureel erfgoed, een artefact, grot of rotstekening tegenkomen tijdens werkzaamheden in het veld. De belangrijkste stap die geleerd zal worden is om direct te stoppen met werken en de leidinggevende op de hoogte te stellen. Het gebied moet daarna worden afgebakend en gewacht worden op verdere instructies van CRD en de Environmental department. Deze training leert medewerkers verder ook wat verstaan wordt onder cultureel erfgoed en hoe dit erfgoed te herkennen.

De Chance Find procedure is volgens de Community Liason Officer een belangrijke stap voor RGM om te voldoen aan de Monumentenwet en de International Finance Corporation Performance Standard 8 (IFC PS8).

Monumentenwet


De Surinaamse Monumentenwet van 2002 definieert "monumenten" als alle onroerende zaken of delen daarvan ouder dan vijftig jaar. Deze moeten ook van algemeen belang zijn wegens esthetische en artistieke waarden of van wetenschappelijk, archeologisch, antropologisch, historisch of architectonisch belang zijn voor Suriname. Materiële vormen van cultureel erfgoed, zoals roerende of onroerende lichamelijke zaken, voorwerpen, terreinen, structuren of groepen van structuren, die een archeologische (prehistorische), paleontologische, historische, culturele, artistieke of religieuze waarde bezitten. Hiertoe behoren ook unieke natuurlijke kenmerken of tastbare objecten die culturele waarden hebben, zoals heilige bosjes, rotsen, meren en watervallen. Het Surinaams Cultureel Erfgoed wordt beschermd door de Surinaamse wet.

Cultureel Erfgoed bronnen zijn een belangrijk onderdeel van de lokale identiteit. Door culturele erfgoederen te respecteren toont RGM respect voor de lokale gemeenschap. Cultureel Erfgoed is een niet-hernieuwbare hulpbron. Als een hulpbron, bijvoorbeeld een rots met tekeningen uit de prehistorie, eenmaal vernietigd is, kan hij niet meer worden herbouwd.