Rosebel Community Fund financiert bouw van aanmeersteigers Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele

Nieuws 2021
20 januari 2021

Het Kabinet van het Traditioneel Gezag Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele, vertegenwoordigd door de heer Hendry Kaffe, is recentelijk een overeenkomst aangegaan met de Stichting Rosebel Community Fund (afgekort RCF) voor het financieren van de bouw van aanmeersteigers voor deze 3 dorpen. Door dit project zullen de dorpen nu in staat zijn om passagiers die per boot de oversteek willen doen, een veilige aanmeerplaats te bieden. De fluctuerende waterstanden van de rivier leiden tot onstabiele rivieroevers en creëren een uitdagende situatie voor veilig kunnen aanmeren en afvaren van boten. Er zijn passagiers die ’s avonds of ’s morgens vroeg de rivier moeten oversteken, waaronder ook medewerkers van Rosebel Gold Mines die in de dorpen wonen en schoolkinderen die vroeg vertrekken om op tijd op school te kunnen zijn.

.

 

Met het financieren van dit project geeft RCF invulling aan één van haar doelstellingen te weten  het stimuleren van lokaal ondernemerschap om zodoende duurzame ontwikkeling te bevorderen in de lokale dorpsgemeenschappen. Dit is dan ook de reden waarom lokale ondernemers, die de capaciteit beschikken om de aanmeersteigers te bouwen, zijn geselecteerd hiervoor zorg te dragen; naast de overeenkomst met het traditioneel gezag is er ook een separate overeenkomst aangegaan met een lokale aannemings- en transportbedrijf, voor de bouw van de steigers, en een lokale teken- en adviesbureau, die zorg draagt voor de directievoering van dit project. De aanneemsom voor de bouw van deze 3 steigers is USD 18.200.

Vanaf de start van de Rosebel Gold Mines operatie, heeft het bedrijf bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van de omliggende gemeenschappen in Brokopondo, voornamelijk de dorpen Marshallkreek, Nieuw Lombe, Klaaskreek, Balingsoela, Nieuw Koffiekamp, Brownsweg and Kwakoegron. Er worden regelmatig gemeenschapsontwikkelingsprojecten uitgevoerd die te maken hebben met o.a. educatie, gezondheidszorg, infrastructuur en het stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Ook in 2021 zal Rosebel Gold Mines, via RCF, de ondersteuning aan de plaatselijke gemeenschappen blijven voortzetten.