Rosebel behoudt en beschermt biodiversiteit

Nieuws 2021
20 juli 2021

“Biodiversiteit neemt wereldwijd alsmaar af. Dat gedeelte dat wij als bedrijf kunnen beschermen en behouden, moeten wij daarom beschermen en behouden en er met alle respect en verantwoordelijkheid mee omgaan.” Dit zegt Serano Ramcharan, Environmental Specialist van Rosebel Gold Mines N.V., in het kader van Wereldbiodiversiteitsdag op 22 mei. De mijnbouwactiviteiten van Rosebel hebben een bepaalde impact op de biodiversiteit, maar als onderdeel van onze Zero Harm® commitment, streven wij er tegelijkertijd ook naar om de natuurlijke flora en fauna te beschermen.

“Rosebel heeft een monitoringsplan en zichzelf verplicht zich daaraan te committeren”, vertelt de Environmental Specialist. Om de drie jaren vindt er een onderzoek naar de soorten van landzoogdieren en vogels op de RGM-concessie plaats. Naast dit onderzoek wordt jaarlijks de vispopulatie in kaart gebracht en onderzocht. “Door ons te committeren aan het behoud van biodiversiteit, demonstreren wij ook verantwoordelijkheid en respect voor de natuur”, weet Serano.

Het is de bedoeling dat de gemijnde gebieden zoveel mogelijk weer in hun oorspronkelijk staat worden achtergelaten. Door elementen uit de biodiversiteit te behouden, zal het makkelijker zijn dit doel te bereiken. “Je kan de oude situatie haast nooit terugbrengen’, legt de bioloog uit. “Maar je kan proberen de situatie te brengen naar een gedeelte dat er vroeger was. Als alle elementen verstoord zijn, kan dit niet meer.”

Elke RGM-medewerker of contractor weet dat hij de natuur op geen enkele manier mag verstoren. “Jagen en vissen op de RGM-plant is voor elke medewerker strikt verboden. Wij houden toezicht daarop. Ons milieubeleid is om de biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden.”, aldus Serano.

Internationale dag van de Biodiversiteit
De VN hebben 22 mei uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Biodiversiteit' (International Day for Biological Diversity / World Biodiversity Day). De term "biodiversiteit" verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio's, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit.


In 1992 werd het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro) ondertekend op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (Top van Rio). Dit verdrag is gericht op het behoud van de biodiversiteit op aarde en het duurzaam gebruik van de componenten ervan. Landen verplichten zich de biodiversiteit zowel in hun eigen land te beschermen als ook geëigende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit in ontwikkelingslanden. De 'Internationale Dag van de Biodiversiteit' is in het leven geroepen om de belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven.