RCF en Ministerie Natuurlijke Hulpbronnen starten straatverlichtingsproject Brokopondo

Nieuws 2021
16 juli 2021

De Stichting Rosebel Community Fund (RCF) en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hebben op 15 juli jl., het startsein gegeven voor de aanvang van het plaatsen van LED straatverlichting in het district Brokopondo. Met het plaatsen van de eerste straatlampen in het dorp Nieuw Koffiekamp, hebben RCF, NH en diens werkarmen, Rosebel Gold Mines NV (Rosebel), en stakeholders in het district Brokopondo een traject ingezet om gezamenlijk toekomstige projecten en initiatieven te helpen ondersteunen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het district en de bewoners. Tijdens de ceremoniële plechtigheid zijn er toespraken geweest van de vertegenwoordigers van het traditioneel gezag, het RCF, de districtscommissaris (DC) van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, en de Minister van NH, David Abiamofo.

Dit project heeft een totale waarde van US$163,090.63 waarvan een bedrag van US$ 143,115.00 wordt gefinancierd uit het RCF. De samenwerking met NH houdt in, dat het ministerie zorgdraagt voor de logistieke ondersteuning, materiaal en arbeid, tijdens de uitvoering van het project. In totaal zullen er 1190 straatlampen geplaatst worden en 50 stand-alone lichtsystemen geïnstalleerd worden, die op zonne-energie werken.

DC Mendelzoon feliciteerde de gemeenschap van Brokopondo, in het bijzonder Nieuw Koffiekamp, met deze mijlpaal. “Het geeft een goed gevoel dat dit project van start gaat. A project disi musu symboliseer taki wi e kon na krin. Te leti de na wan presi a dungru e gwe. En meki a de taki werkelijk Nieuw Koffiekamp kon ini a krin, meki wi feni a leti. Zowel skin-fasi leki yeye-fasi, bika Brokopondo de in a dungru.” De DC richtte ook een dankwoord aan de minister van NH en de vertegenwoordigers van Rosebel en RCF. Hij merkte ook op dat de resultaten van het Social Responsibility beleid van het bedrijf zichtbaar zijn binnen het district.

Volgens Stephanie van Lobbrecht, voorzitter van RCF, is het bijdragen aan duurzame projecten een van de basis principes van Rosebel. “Dit project zal naar onze mening de veiligheid binnen district Brokopondo vergroten. Alle gemeenschappen worden voorzien van straatverlichting, en zoals de DC het zei, mag dit symbool staan voor de vooruitgang van Brokopondo. De lichtpunten die geplaatst zullen worden moeten inderdaad lichtpunten zijn van gemeenschapsontwikkeling, capaciteitsversterking en ondernemerschap. Rosebel staat klaar en is bereid om met alle stakeholders samen te werken.”

Minister Abiamofo, gaf aan dat elektriciteit een van de prioriteitsgebieden is van de overheid. “Voor de uitvoering van dit project is er een samenwerking aangegaan tussen de EBS en de dienst Elektriciteitsvoorziening, die voornamelijk in het binnenland bezig is. Het EBS netwerk wordt in verschillende gebieden verder uitgebreid, omdat alle Surinamers recht hebben om 1x24u voorzien te zijn van elektriciteit,” benadrukte Abiamofo.

De minister mocht na zijn toespraak samen met de voorzitter van RCF de officiële startsein doen, door de eerste lampen te plaatsen in een hoogwerker van de EBS. Zowel Rosebel, RCF als het Ministerie hebben zicht gecommitteerd zorg te dragen voor optimaal gebruik en regelmatig onderhoud van de straatverlichting in het district.