Nieuwe archeologische vondst in Brokopondo

Nieuws 2021
08 oktober 2021

Tijdens de bouw van een nieuwe mast bij Rosebel Gold Mines, nabij de Pikin Saramacca concessie in Brokopondo, is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. Steve Chin A Foeng, Supervisor op het Saramacca Project, zag tijdens grondwerkzaamheden een gepolijste stenen bijl en staakte onmiddellijk de werkzaamheden. Naast de bijl bleken er in de omgeving ook enkele aardewerkscherven te liggen.

De vondst werd gemeld aan de directie nadat alle werkzaamheden in het gebied waren stilgelegd en Rosebel contact had opgenomen met de Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur in Suriname.

Volgens de Monumentenwet 2002 moeten archeologische vondsten worden gemeld bij de Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur, alsmede bij de Districtscommissaris. In dit verband heeft de beleidsmedewerker van Cultuur en Archeoloog, Irene Meulenberg, een veldinspectie van de nieuwe vindplaats uitgevoerd. Ook de Districtscommissaris van het Boven-Surinamegebied, Walter Bojanski, was bij de inspectie aanwezig.

De nieuwe vindplaats ligt niet ver van een grot waar in 2019 een andere archeologische vindplaats is ontdekt. Momenteel worden de vondsten door de Archeologische Dienst onderzocht en is het de bedoeling om in de toekomst zowel de reeds bekende als de nieuwe archeologische vindplaats te onderzoeken om zo meer informatie te verkrijgen over de geschiedenis van Suriname.