Nieuwe archeologische vondst in Brokopondo

08 oktober 2021
Tijdens de bouw van een nieuwe mast bij Rosebel Gold Mines, nabij de Pikin Saramacca concessie in Brokopondo, is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. Steve Chin A Foeng, Supervisor op het Saramacca Project, zag tijdens grondwerkzaamheden een gepolijste stenen bijl en staakte onmiddellijk de werkzaamheden. Naast de bijl bleken er in de omgeving ook enkele aardewerkscherven te liggen.
Lees meer

IAMGOLD onderneemt uitgebreide actie om klimaatverandering tegen te gaan

01 oktober 2021
IAMGOLD maakt met trots bekend dat zij zich ertoe committeert om in uiterlijk 2050, netto negatieve broeikasgasuitstoot (GHG) te behalen.
Lees meer

Rosebel Gold Mines streeft naar conservering cultureel erfgoed

16 september 2021
Het doel van het Cultural Heritage Management Program (CHMP) is om het Cultureel Erfgoed, in elke verschijningsvorm op het concessiegebied van RGM, zoveel mogelijk te beschermen. Verder om de vernietiging van dit erfgoed te verminderen en ervoor te zorgen dat eventuele plaatsen beschermd blijven. Dit programma wordt in samenspraak met het Directoraat van Cultuur uitgevoerd.
Lees meer

Rosebel Community Fund supports households Brokopondo and Sipaliwini

29 juli 2021
De Stichting Rosebel Community Fund (RCF), heeft op 27 juli en 28 juli jl. de gemeenschappen van de dorpen Nieuw Koffiekamp, Brownsweg, Balingsoela, Kwakoegron, Marchallkreek, Klaaskreek, Nieuw Lombe, Njoeng Jacobkondre, Baling, Misalibi en Bilawatra voorzien van levensmiddelen en Personal Protective Equipment. Deze dorpen worden gerekend tot de Communities of Interest (COI), van Rosebel Gold Mines. RCF heeft gemeend, onder de huidige omstandigheden, de gemeenschappen een helpende hand te bieden.
Lees meer

Rosebel behoudt en beschermt biodiversiteit

20 juli 2021
“Biodiversiteit neemt wereldwijd alsmaar af. Dat gedeelte dat wij als bedrijf kunnen beschermen en behouden, moeten wij daarom beschermen en behouden en er met alle respect en verantwoordelijkheid mee omgaan.” Dit zegt Serano Ramcharan, Environmental Specialist van Rosebel Gold Mines N.V., in het kader van Wereldbiodiversiteitsdag op 22 mei. De mijnbouwactiviteiten van Rosebel hebben een bepaalde impact op de biodiversiteit, maar als onderdeel van onze Zero Harm® commitment, streven wij er tegelijkertijd ook naar om de natuurlijke flora en fauna te beschermen.
Lees meer

RCF en Ministerie Natuurlijke Hulpbronnen starten straatverlichtingsproject Brokopondo

16 juli 2021
De Stichting Rosebel Community Fund (RCF) en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hebben op 15 juli jl., het startsein gegeven voor de aanvang van het plaatsen van LED straatverlichting in het district Brokopondo. Met het plaatsen van de eerste straatlampen in het dorp Nieuw Koffiekamp, hebben RCF, NH en diens werkarmen, Rosebel Gold Mines NV (Rosebel), en stakeholders in het district Brokopondo een traject ingezet om gezamenlijk toekomstige projecten en initiatieven te helpen ondersteunen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het district en de bewoners.
Lees meer

Rosebel Community Fund en SEMiF financieren nieuw koelingsysteem BOG

26 maart 2021
Op 24 maart jl. is de gerestaureerde koelingsysteem van het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) officieel in gebruik genomen. In mei 2020 werd door het BOG aangegeven dat het centraal koelingsysteem van het laboratorium was uitgevallen. Hierna besloten de Stichting Rosebel Community Fund (RCF) en Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMiF) zich te committeren tot het financieren van de restauratie. Het restauratietraject heeft totaal USD 104.394,24 gekost. RCF en SEMiF hebben elk respectievelijk 50% van dit bedrag gedoneerd.
Lees meer

Rosebel en regering bereiken akkoord over veiligheid assistentie Rosebel-site

05 maart 2021
Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) en de overheid zijn recentelijk overgegaan tot ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) betreffende handhaving van orde en veiligheid in en rondom de exploitatierechten verbonden aan de Rosebel concessie.
Lees meer

Rosebel Community Fund financiert watervoorzienings- en elektriciteitsprojecten

20 februari 2021
De Stichting Rosebel Community Fund (“RCF”) en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (“NH”) hebben op 15 februari jl., financieringsovereenkomsten ondertekend voor het uitvoeren van een drietal projecten in de districten Brokopondo en Sipaliwini. Met de ondertekening van deze overeenkomsten zal er een aanvang worden gemaakt met het plaatsen van LED straatverlichting in district Brokopondo. Ook zal er in district Sipaliwini gewerkt worden aan de duurzame verbetering van de drinkwatervoorziening en het electrificatiesysteem in het Pikin Saramacca gebied.
Lees meer

Rosebel Community Fund financiert bouw van aanmeersteigers Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele

20 januari 2021
Het Kabinet van het Traditioneel Gezag Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele, vertegenwoordigd door de heer Hendry Kaffe, is recentelijk een overeenkomst aangegaan met de Stichting Rosebel Community Fund (afgekort RCF) voor het financieren van de bouw van aanmeersteigers voor deze 3 dorpen. Door dit project zullen de dorpen nu in staat zijn om passagiers die per boot de oversteek willen doen, een veilige aanmeerplaats te bieden.
Lees meer