Rosebel initieert Community COVID-19 Field Squad te Brownsweg, Suriname

Nieuws 2020
13 november 2020

Rosebel Gold Mines N.V. (RGM) heeft in de afgelopen periode een actieve rol gespeeld in de strijd tegen de COVID-19 pandemie op zowel nationaal als districtsniveau. In het kader van de inspanningen die RGM pleegt om de lokale gemeenschappen te assisteren in de strijd tegen COVID-19, is er een project geïnitieerd om samen met het traditioneel gezag van Brownsweg en de Medische Zending, een Community COVID Field Squad (CCFS) op te zetten. De squad bestaat uit veertien dorpelingen die getraind zijn in basiskennis over COVID-19 en hoe effectief te communiceren in het veld.

De CCFS heeft als taak erop toe te zien dat burgers zich houden aan de door de overheid ingestelde maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De leden van de squad zijn uitgerust met flesjes sanitizer en mond- en neuskapjes. De kapjes zijn door lokale vrouwen (ondernemers) vervaardigd. Deze items worden verdeeld onder de mensen die in het veld benaderd worden door de CCFS en niet beschikken over soortgelijke beschermingsmiddelen.

 

Het project dat als pilot wordt uitgevoerd in de clusterdorpen van Brownsweg, zal twee (2) maanden duren. Na deze periode zal het resultaat geëvalueerd worden om na te gaan als en hoe dit project verder voort te zetten. Indien blijkt dat het een positieve bijdrage heeft geleverd aan de COVID-19 bewustwording, zal dit project ook in de resterende dorpen, waarmee RGM banden onderhoudt, uitgevoerd worden.