Rosebel Community Fund doneert US$250.000 ten behoeve van COVID-19 zorg

Nieuws 2020
15 september 2020

In de afgelopen periode heeft de Stichting Rosebel Community Fund (“RCF”), welke zich richt op duurzame gemeenschapsontwikkeling, de officiële overhandiging gedaan van medisch apparatuur en hulpmiddelen, bestemd voor COVID-19 bestrijding, aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (“AZP”). De donatie heeft een totale waarde van US$ 113,000. “Wij hopen met deze donatie bij te dragen aan adequate hulp voor COVID-19 patiënten in Suriname”, zegt voorzitter van RCF, Sharmila Jadnanansing, tevens de Country Director bij Rosebel Gold Mines, die namens RCF samen met andere bestuursleden de overhandiging heeft gedaan aan het AZP. “Bij Rosebel zijn wij niet bespaard gebleven van COVID-19 besmettingen en zijn dankbaar dat het allemaal onder controle is dankzij de enorme inzet van alle werknemers, medische deskundigen en onze partners. Als bedrijf blijven we alert en zien toe op naleving van de protocollen ter bestrijding van het COVID-19 virus. Het corona virus heeft een enorme impact op onze samenleving en met deze donaties hopen wij een bijdrage te leveren aan de bestrijding daarvan middels ondersteuning aan de gezondheidssector.”

De donatie aan het AZP bestaat uit een “state of the art Phillips Premium CX50 Echo apparaat”, nodig voor het maken van beelden van de longen voor diagnostische doeleinden, medische beschermingsmiddelen alsook 3 (drie) NextGen PCR-machines ten behoeve van de verwerking van de COVID-19 diagnostische tests. Mevrouw Marica- Redan, algemeen directeur AZP, gaf aan dat het AZP over de jaren heen een sterke relatie heeft opgebouwd met Rosebel en memoreerde de verschillende donaties en bijdragen die reeds zijn ontvangen van het bedrijf. Zij is overtuigd van de voortzetting van deze partnerschap in de toekomst.

Donatie BOG

Van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (“BOG”), heeft RCF eveneens een verzoek ontvangen. Het betreft de reparatie van het koelingssysteem welke zorgdraagt voor de volledige koeling van het Centraal Laboratorium, waarbij verschillende ruimten en de laboratorium instrumenten onder specifieke temperaturen operationeel dienen te zijn en wel ten behoeve van het onderzoek van diverse testen, waaronder COVID-19.

Deze donatie, ter waarde van US$ 104,000, is gehonoreerd door het RCF in samenwerking met de Suriname Environmental and Mining Foundation (“SEMiF”), waarbij beiden partijen de helft van de kosten voor hun rekening nemen.

Donaties dorpsgemeenschappen in Brokopondo

Om COVID-19 bewustwording in de omliggende dorpsgemeenschappen van Rosebel in Brokopondo te ondersteunen, heeft het bedrijf samen met het Surinaamse Rode Kruis en de Medische Zending bijgedragen aan het ontwikkelen van posters en korte bewustwording filmproducties in de lokale talen. Ook is er gestart met de donatie van persoonlijke beschermingsmiddelen ter waarde van US$ 65,000 aan de poliklinieken in de dorpsgemeenschappen, inclusief de residenties van het traditioneel gezag te Dyumu en Pusugrunu. Verder is een “Community Covid-19 Field Squad” in voorbereiding, waarbij een multidisciplinair team bestaande uit 20 leden van het traditioneel gezag, bestuursambtenaren, Rosebel werknemers en dorpsbewoners getraind worden om de bewustwording omtrent COVID-19 in de dorpen te bevorderen. Dit initiatief is naar analogie van de Rosebel Field Squad op de minesite, welk succesvol heeft bijgedragen aan het beheersbaar maken van COVID-19 binnen het bedrijf. Verder zijn er verschillende middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenschappen, zoals thermometers voor het traditioneel gezag, handsanitizers, ontsmettingsmiddelen, en materiaal (kleding stoffen) voor het maken van mond- en neusbedekking ten behoeve van de bewoners van de dorpen. Vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak in Suriname zijn er meer dan 10.000 maskers geleverd aan Rosebel, vervaardigd door de vrouwen uit de omliggende dorpen. Dit project heeft geresulteerd in een economische bijdrage van meer dan SRD 90,000 aan inkomsten voor deze vrouwen.

 

RCF heeft tevens zorggedragen voor de financiering van 5000 boeken van de tweede druk van het Informatief boek, genaamd Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over Coronavirus en COVID-19” (COVID-19 Infoboek) geschreven door Indra-Hu, schrijfster van jeugd- en kinderboeken, met het doel bewustzijn van het COVID-19 virus onder met name jeugdigen te bevorderen. Een groot deel van de boeken is bestemd voor de gemeenschappen rondom de Rosebel mijn.

Deze donaties t.b.v. COVID-19 bestrijding in Suriname hebben een totaal bedrag van US$250.000.