IAMGOLD/Rosebel tekent VoF overeenkomst met Staatsolie

Nieuws 2020
23 april 2020

IAMGOLD/Rosebel Gold Mines N.V (“RGM”) en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (“Staatsolie”) zijn op 22 april 2020 overgegaan tot ondertekening van een overeenkomst tot vestiging van een Vennootschap onder Firma (“VoF) tussen beide bedrijven. Deze VoF heeft betrekking op de concessiegebieden binnen het gemeenschappelijk belangengebied, die vallen onder de bestaande Delfstoffenovereenkomst met de Republiek Suriname, waaronder de mijnconcessie Saramacca. De bestaande mijnconcessie Gross Rosebel, waarbij RGM 95% van het aandelenkapitaal bezit en 5% van de Republiek Suriname is, is geen onderdeel van deze VoF.

Staatsolie, die tevens een 25% belang in Newmont Suriname heeft als commanditaire vennoot, is door de Republiek Suriname aangewezen om haar onverdeelde 30% belang in de VoF te beheren, samen met alle bijbehorende rechten en verplichtingen. Dit is door Staatsolie geaccepteerd. Deze investering heeft Staatsolie kunnen realiseren met fondsen die opgehaald zijn met de laatste obligatie-uitgifte en is mede mogelijk geweest met het vertrouwen van de Staatsolie investeerders. Staatsolie vervangt als nieuwe partner de entiteit NV1 die oorspronkelijk in de Tweede Wijziging van de Delfstoffenovereenkomst, gesloten in juni 2013, door Suriname was aangewezen om hun 30% investering te beheren.

Op grond van de overeenkomst tussen RGM en Staatsolie zal de VoF als volgt worden beheerd:
• De datum van overdracht van de VoF is van kracht ingaande de datum van ondertekening van de overeenkomst; 22 april 2020.
• Op grond van de overeenkomst is Staatsolie geacht een eerste bijdrage te leveren die gelijk is aan 30% van alle bedrijfs- en kapitaaluitgaven in verband met het Saramacca-project, met inbegrip van de acquisitiekosten en de exploratie-uitgaven binnen het VoF-gebied. Dienovereenkomstig heeft Staatsolie aan RGM een eerste bedrag van US$ 34 miljoen als onderdeel van een totaal verschuldigd bedrag van US$ 54,9 miljoen betaald.
• Het resterende bedrag zal, naast de lopende bedrijfs- en kapitaalkosten, inclusief managementvergoeding en rente, worden betaald uit de goudtegoeden van Staatsolie voortvloeiend uit de VoF-overeenkomst.
• Er zal een bestuur worden opgericht dat toezicht houdt op de VoF en haar activiteiten welke bestaat uit vier vertegenwoordigers van RGM en twee van Staatsolie.
• RGM blijft de uitvoerder van de VoF en heeft de algehele managementverantwoordelijkheid voor de activiteiten van de VoF.
• 70% van de productie uit de VoF, inclusief de mijnconcessie Saramacca, zal aan RGM worden toegerekend, en 30% aan Staatsolie.
• Alle royalty's en belastingen die overeenkomstig de Delfstoffenovereenkomst verschuldigd zijn, zullen door elke VoF-partij worden betaald in verhouding tot haar deelneming.

Het productieprofiel van IAMGOLD voor RGM vanaf 2020, bevat reeds de 70-30 splitsing voor Saramacca.

"Wij zijn verheugd om Staatsolie te verwelkomen als onze VoF-partner voor de uitbreiding van de goudproductie van de Rosebel", aldus Gordon Stothart, President & CEO van IAMGOLD. "Ze brengen in dit partnerschap zowel de zakelijke ervaring als de ervaring in de delfstoffenindustrie. De ondertekening van de VoF-overeenkomst is het resultaat van vele jaren van inspanningen, en ik wil alle betrokken partijen, waaronder de Surinaamse regering, Staatsolie en het IAMGOLD/Rosebel team, bedanken voor hun inspanningen om dit succesvolle resultaat te bereiken".

Rudolf Elias, CEO van Staatsolie, is ook tevreden over het behaalde resultaat: "Met deze participatie vergroot Staatsolie haar aandeel in de grootschalige goud mijnbouw en geeft verder invulling aan haar diversificatie strategie.”