Afscheid IAMGOLD topman Stephen Letwin

Nieuws 2020
21 februari 2020

Op 21 februari jl. hebben studenten van het “Masters of Science Program in Mineral Geosciences” deelgenomen aan een bijzondere gastcollege verzorgd door IAMGOLD topman, Stephen Letwin. Aan dit gastcollege getiteld “Leadership and Value Creation”, gehouden in het IGSR-gebouw, hebben ook andere studenten van de studierichting Geowetenschappen van ADEK deelgenomen. Het “Masters of Science Program in Mineral Geosciences”, welke uit 2 cohorten bestaat, is volledig door IAMGOLD/ Rosebel Gold Mines (“Rosebel”) gesponsord.

In september 2012, is een sponsoringsovereenkomst getekend door Rosebel en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) in aanwezigheid van de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok, en de CEO van IAMGOLD, Stephen Letwin. Hierbij committeerde Rosebel zich in te zetten voor een duurzame bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in Suriname op het gebied van geologie en mijnbouw. Deze brede en interdisciplinaire studie omvat de belangrijkste aspecten van de minerale wetenschappen en de exploratie, met speciale nadruk op het Precambrium Guiana-schildgebied.

Voor wetenschapper Renoesha Naipal, was het Masters programma een gouden kans om een mastergraad in Mineral Geosciences te behalen. “In 2012 kreeg ik de mogelijkheid om verder te studeren, iets wat ik altijd heb gewild, en ik heb geen moment getwijfeld of tijd verspild. Dankzij de gulheid van Rosebel kon ik gelijk na mijn BSc opleiding beginnen met mijn MSc studie, en wel in Suriname. Na het behalen van mijn MSc is mijn wens uitgekomen; ik mocht deel zijn van de studierichting Geowetenschappen als docent en als promovendi. Als wetenschapper ben ik nu in staat met passie en enthousiasme onze kostbare bodemschatten te onderzoeken en kan ik zo mijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname.”


Stephen Letwin sprak over de olie-, gas- en goudindustrie, en belichte daarbij de specifieke uitdagingen en verdienmogelijkheden. Hij benadrukte tevens het belang van leiderschap, een empowerment-cultuur binnen bedrijven, en deelde belangrijke leermomenten in zijn carrière met de studenten. “Geologen met een MSc-diploma voorzien in de behoefte aan gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel, hetgeen belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van de minerale hulpbronnen van Suriname, maar laat je vooral niet definiëren door een academische graad of beperken door een positie binnen een bedrijf.” Letwin drukte de studenten op het hart om te blijven investeren in hun educatie en altijd open te staan voor nieuwe uitdagingen in hun loopbaan.

De drijvende kracht om het programma te ondersteunen zit in het "Corporate Social Responsibility", beleid van ROSEBEL. Deze investering, van bijkans USD 1 miljoen, past goed binnen de strategie van ROSEBEL om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie wetenschappelijk talent in Suriname. Het programma, welke geaccrediteerd is door het Nationaal Orgaan voor de Accreditatie (NOVA), heeft de studenten in staat gesteld om internationale kennis en ervaring in diverse methodes van veldonderzoek op te doen door middel van deelname aan excursies naar Aruba en South Dakota. De colleges zijn verzorgd door internationale wetenschappers, verbonden aan verschillende internationale universiteiten waaronder Nederland, Belgie, Canada en de Verenigde Staten van Amerika, gebaseerd op internationale hoge kwaliteitsstandaarden.
Daarnaast hebben Surinaamse docenten van de Technische Faculteit van AdeKUS ook internationale ervaring en kennis opgedaan bij deze docenten. In totaal zijn er 32 studenten opgenomen in het programma, waarvan 26 reeds zijn afgestudeerd.