Rosebel en regering bereiken akkoord over veiligheid assistentie Rosebel-site

05 maart 2021
Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) en de overheid zijn recentelijk overgegaan tot ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) betreffende handhaving van orde en veiligheid in en rondom de exploitatierechten verbonden aan de Rosebel concessie.
Lees meer

Rosebel Community Fund financiert watervoorzienings- en elektriciteitsprojecten

20 februari 2021
De Stichting Rosebel Community Fund (“RCF”) en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (“NH”) hebben op 15 februari jl., financieringsovereenkomsten ondertekend voor het uitvoeren van een drietal projecten in de districten Brokopondo en Sipaliwini. Met de ondertekening van deze overeenkomsten zal er een aanvang worden gemaakt met het plaatsen van LED straatverlichting in district Brokopondo. Ook zal er in district Sipaliwini gewerkt worden aan de duurzame verbetering van de drinkwatervoorziening en het electrificatiesysteem in het Pikin Saramacca gebied.
Lees meer

Rosebel Community Fund financiert bouw van aanmeersteigers Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele

20 januari 2021
Het Kabinet van het Traditioneel Gezag Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele, vertegenwoordigd door de heer Hendry Kaffe, is recentelijk een overeenkomst aangegaan met de Stichting Rosebel Community Fund (afgekort RCF) voor het financieren van de bouw van aanmeersteigers voor deze 3 dorpen. Door dit project zullen de dorpen nu in staat zijn om passagiers die per boot de oversteek willen doen, een veilige aanmeerplaats te bieden.
Lees meer

Rosebel initieert Community COVID-19 Field Squad te Brownsweg, Suriname

13 november 2020
In het kader van de inspanningen die RGM pleegt om de lokale gemeenschappen te assisteren in de strijd tegen COVID-19, is er een project geïnitieerd om samen met het traditioneel gezag van Brownsweg en de Medische Zending, een Community COVID Field Squad (CCFS) op te zetten.
Lees meer

Rosebel Community Fund doneert US$250.000 ten behoeve van COVID-19 zorg

15 september 2020
Stichting Rosebel Community Fund (RCF), heeft in de afgelopen week donaties met een totale waarde van US$250.000 gedaan aan verschillende instellingen waaronder het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), die medische apparatuur en hulpmiddelen ter waarde van US$ 113.000 heeft ontvangen.
Lees meer

IAMGOLD/Rosebel tekent VoF overeenkomst met Staatsolie

23 april 2020
IAMGOLD/Rosebel Gold Mines N.V (“RGM”) en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (“Staatsolie”) zijn op 22 april 2020 overgegaan tot ondertekening van een overeenkomst tot vestiging van een Vennootschap onder Firma (“VoF) tussen beide bedrijven. Deze VoF heeft betrekking op de concessiegebieden binnen het gemeenschappelijk belangengebied, die vallen onder de bestaande Delfstoffenovereenkomst met de Republiek Suriname, waaronder de mijnconcessie Saramacca.
Lees meer

Afscheid IAMGOLD topman Stephen Letwin met gastcollege voor studenten Geowetenschappen

21 februari 2020
Op 21 februari jl. hebben studenten van het “Masters of Science Program in Mineral Geosciences” deelgenomen aan een bijzondere gastcollege verzorgd door IAMGOLD topman, Stephen Letwin. Aan dit gastcollege getiteld “Leadership and Value Creation”, gehouden in het IGSR-gebouw, hebben ook andere studenten van de studierichting Geowetenschappen van ADEK deelgenomen. Het “Masters of Science Program in Mineral Geosciences”, welke uit 2 cohorten bestaat, is volledig door IAMGOLD/ Rosebel Gold Mines (“Rosebel”) gesponsord.
Lees meer

Rosebel doneert aan zorginstellingen

09 december 2019
Op maandag 9 december jl. heeft Rosebel Gold Mines N.V. (“Rosebel”), als onderdeel van een reeks van Corporate Social Responsibility projecten, het jaarlijkse kerstproject uitgevoerd. Hierbij is net als voorgaande jaren speciale aandacht voor sociale instellingen die zorg en welzijn bieden aan kinderen, seniore burgers en mensen met een beperking. Dit jaar zijn 19 instellingen uit verschillende districten blij gemaakt met een donatie.
Lees meer

10 nieuwe bursalen toegevoegd aan het Rosebel Beurzenprogramma

04 oktober 2019
In het kader van onze "Corporate Social Responsibility" bij Rosebel Gold Mines, voeren wij jaarlijks verschillende onderwijs gerelateerde projecten uit binnen Brokopondo door middel van ons gemeenschapsontwikkelingsprogramma. Een van deze projecten is ons Rosebel Brokopondo Beurzenprogramma, dat tot doel heeft de meest succesvolle leerlingen van de MULO- en LBO-scholen in het district Brokopondo een beurs te geven om het secundair of hoger onderwijs in Paramaribo voort te zetten en met succes af te ronden.
Lees meer

Rosebel presenteert bedrijfsresultaten 2017

27 juli 2018
Rosebel presenteert bedrijfsresultaten 2017
Lees meer