Als mijnbouwbedrijf is Rosebel zich ervan bewust dat haar activiteiten impact hebben op het milieu. Ons doel is daarom om continu te blijven zoeken naar manieren om deze milieu-impacts te minimaliseren of te elimineren. Dit doen wij door strenge milieurichtlijnen- zowel intern als extern- te hanteren.

 

 

Rosebel is sinds november 2005 ISO 14001 gecertificeerd. De internationale certificering geeft aan dat Rosebel op het gebied van milieumanagement op een duurzame wijze opereert. Ook onze contractors zijn verplicht om de kwaliteit van hun producten en diensten te verbeteren en te voldoen aan de vereisten.

 

Enkele belangrijke aspecten van ons milieubeleid zijn:

  • een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • het ervoor zorgen dat onze werknemers en contractors hun verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu begrijpen;
  • het beheersen van milieurisico's en -incidenten;
  • het verrichten van onderzoek om de effecten van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren;
  • het uitvoeren van terugwinnings – en mijnsluitingsactiviteiten;
  • onze committering om vervuiling te voorkomen.