Rosebel draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van omliggende dorpen in het district Brokopondo, in het bijzonder de dorpen Marshallkreek, Nieuw-Lombe, Klaaskreek, Balingsoela, Nieuw Koffiekamp, Brownsweg en Kwakoegron. In deze dorpen worden gemeenschapsontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Deze projecten hebben betrekking op:

  • Onderwijs, zoals het studiebeurzenprogramma voor de bestgeslaagden van MULO Brokopondo; de bouw van leslokalen te Balingsoela, de bouw van een leerkrachtenwoningen te Nieuw Koffiekamp; uitreiking van schoolpakketten aan de geslaagden van het lager onderwijs.
  • Gezondheidszorg: zoals de bouw van poliklinieken te Nieuw-Lombe en Nieuw Koffiekamp; het geven van voorlichting over HIV/AIDS en diabetes.

 

  • Infrastructuur: zoals de rehabilitatie van verschillende onverharde wegen.
  • Het scheppen van inkomstengenererende kansen: zoals het opzetten van een ijsfabriek te Commissariskondre; uitbreiding van het Asigron Agrarisch Project met een irrigatiesysteem; uitbreiding van het kippenteeltproject te Nieuw Koffiekamp. 

 

Om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen neemt Rosebel veel producten af van lokale leveranciers, zoals eieren, fruit en groenten. Tevens draagt Rosebel d.m.v. trainingen en het (in partnerschap) opzetten van beroepsopleidingen bij aan de capaciteitsopbouw van de lokale gemeenschappen.

Rosebel neemt ook personeel in dienst dat afkomstig is van omliggende dorpen.