De aandachtsgebieden van het Rosebel Community Fund (RCF) zijn ondermeer:

 • Socio-economische ontwikkeling
 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Milieu
 • Sport
 • Cultuur en kunst

Instanties die in aanmerking kunnen komen voor financiering van projecten door RCF zijn onder andere:

 • Lokale gemeenschapsautoriteiten/ lokale gemeenschappen
 • Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s)
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstituten
 • Charitatieve non-profit organisaties betrokken bij onderwijs, sociale dienstverlening, milieu- en/of gezondheidsactiviteiten
 • Onderwijsinstellingen
 • Verenigingen

* Religieuze of politiek gelieerde organisaties als ook organisaties die discrimineren op basis van ras, geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging komen niet in aanmerking voor financiering.

* Speciale begeleiding beschikbaar voor de gemeenschappen rondom de Rosebel mijnoperaties.

RICHTLIJNEN FINANCIERINGSAANVRAAG

De financieringsaanvragen worden onderverdeeld in Categorie A, B en C

Categorie A: Aanvragen tot een maximum te financieren bedrag van $2.500,00 (Tweeduizend vijfhonderd Amerikaanse Dollars)

De aanvraag moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Het project past binnen de RCF doelstellingen en één of meer van haar aandachtsgebieden.
 • Het project wordt in Suriname uitgevoerd en valt binnen het kader van de Surinaamse wetgeving.
 • Het project wordt niet gebruikt worden om er politiek of religieus voordeel mee te halen.
 • De indiener(s) is/zijn ingezetene(n) van Suriname.
 • Overleggen van een uittreksel uit het Openbaar Stichtingenregister dan wel het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, indien van toepassing, en niet ouder dan 6 maanden.

Categorie B: Aanvragen voor een te financieren bedrag met een minimum van $2.500,00 (Tweeduizend vijfhonderd Amerikaanse Dollars) en een maximum van USD $20,000.00 (Twintigduizend Amerikaanse Dollars)

De aanvraag moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Het project past binnen de doelstellingen van RCF en één of meer van haar aandachtsgebieden.
 • Het project wordt in Suriname uitgevoerd en valt binnen het kader van de Surinaamse wetgeving.
 • Het project dient een duurzaam karakter te hebben en het moet aantoonbaar zijn dat na beëindiging van het project men zelfstandig verder kan.
 • Het project wordt geschreven aan de hand van het “project plan document”. Download hier
 • Het project wordt niet gebruikt om politiek of religieus voordeel mee te halen.
 • Op verzoek van RCF moet de aanvrager de jaarrekening van de afgelopen 2 (twee) jaren kunnen overleggen.
 • Een eigen bijdrage/ inbreng vanuit de aanvrager dan wel partnerschappen met andere organisaties. (noot: bijdrage in natura is ook toegestaan).
 • Overleg van een uittreksel uit het Openbaar Stichtingenregister dan wel het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, indien van toepassing, en niet ouder dan 6 maanden (indien van toepassing).
 • Overlegging kopie statuten (indien van toepassing).
 • Overzicht van de financiële begroting van de aanvrager over het kalenderjaar.
 • Oprichtingsakte/ bewijs van erkenning ingeval de aanvrager geen rechtspersoon is.

Categorie C: Project aanvragen voor een te financieren bedrag vanaf $20,000.00 (Twintigduizend Amerikaanse Dollars)

 • De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen zijn hetzelfde als genoemd onder Categorie B.
 • Indiening project voorstel voor Categorie C geschiedt 2 keer per kalenderjaar: Uiterlijk 30 januari en/of uiterlijk 30 juli van elk kalenderjaar.

 

***Bekendmaking: De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft ons land niet ongemoeid gelaten, met verstrekkende gevolgen voor de samenleving als geheel. We ervaren ook de negatieve gevolgen van de abrupte uitbraak van de COVID-19-pandemie en passen daarom tijdelijk de tijdlijnen voor aanvraagprocedures aan. Wij vragen uw begrip voor de toepassing van deze flexibiliteit. We zullen ons best doen om in deze uitdagende tijd adequaat te reageren op lokale behoeften.