Sharmila Jadnanansing - Voorzitter

Stephen Crozier - Vicevoorzitter

Djaienti Hindori - Penningmeester

Yoanne Najoe - Secretaris

Stephanie van Lobbrecht - Bestuurslid

Jerry Finisie - Bestuurslid

Michal Ramdas - Bestuurslid