Rosebel Gold Mines N.V. (“Rosebel”) vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de duurzame ontwikkeling van voornamelijk de gemeenschappen die wonen in de gebieden waarin zij opereert. Dit doet zij sinds de start van de commerciële productie in 2004. Rosebel onderkent hiermee haar verantwoordelijkheid en heeft zich thans gecommitteerd haar Corporate Social Responsibility aan te sterken d.m.v. de oprichting van de Stichting Rosebel Community Fund (RCF). Het doel van RCF is om een duurzame toekomst te helpen creëren voor de gemeenschappen rondom de Rosebel-operatie in het bijzonder en de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid. Dit doel tracht zij te bereiken door onder andere het financieren van projecten en activiteiten welke duurzame ontwikkeling stimuleren.

Visie

Bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder de gemeenschappen waar Rosebel haar mijnbouwactiviteiten ontplooit.

Missie

Een vertrouwde partner in de gemeenschap die doelgericht teruggeeft op basis van een strategie welke mede gericht is op initiatieven vanuit de gemeenschap om zichzelf duurzaam te ontwikkelen.

 

***Bekendmaking: De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft ons land niet ongemoeid gelaten, met verstrekkende gevolgen voor de samenleving als geheel. We ervaren ook de negatieve gevolgen van de abrupte uitbraak van de COVID-19-pandemie en passen daarom tijdelijk de tijdlijnen voor aanvraagprocedures aan. Wij vragen uw begrip voor de toepassing van deze flexibiliteit. We zullen ons best doen om in deze uitdagende tijd adequaat te reageren op lokale behoeften.