IAMGOLD

IAMGOLD is een middelgroot goudmijnbedrijf met zes mijnen (inclusief de huidige joint ventures) in West-Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Toronto, Canada. IAMGOLD heeft wereldwijd ongeveer 6.000 medewerkers en contractors.

Hoofddoel: Het leven van onze stakeholders verrijken.

Visie: De wereldwijde leider zijn in het genereren van superieure waarde voor onze stakeholders door middel van verantwoorde mijnbouw.

Missie: Wij betrekken, versterken en ondersteunen elkaar in het streven naar uitmuntendheid.

Waarden proclamatie:

Wij zijn gedreven tot UITMUNTENDHEID in alles wat we doen.

Wij zijn VERANTWOORDELIJK en werken met TRANSPARANTIE.

Wij gedragen ons met RESPECT en omarmen DIVERSITEIT.

Wij groeien door TEAMWERK, TRAINING en INNOVATIE.

ROSEBEL GOLD MINES

Rosebel Gold Mines N.V., opgericht op 8 mei 2002, is een dochteronderneming van IAMGOLD.

IAMGOLD bezit 95% van het aandelenkapitaal van Rosebel, terwijl de Republiek Suriname de overige 5% in handen heeft. In 2011 zijn de onderhandelingen tussen IAMGOLD en de Republiek Suriname gestart over de uitbreiding van de goudproductie van het bedrijf. Op 6 juni 2013 hebben de partijen de Tweede Wijziging van de Minerale Overeenkomst ondertekend. Uit deze overeenkomst is een nieuwe Vennootschap onder Firma (“VoF) ontstaan, het Pikin Saramacca project, waarin de Surinaamse overheid voor 30% en Rosebel voor 70% participeert. Staatsolie Maatschappij Suriname NV, is door de Republiek Suriname aangewezen als de entiteit die haar onverdeeld 30% Deelnemend Belang in de UJV houdt, die op 22 april 2020 is ondertekend. Met deze uitbreiding is de geprojecteerde Life of Mine (LOM) verhoogd naar 2033.

Pikin Saramacca haul road

Voor het transport van gouderts uit de nieuwe concessie wordt een nieuwe transportweg aangelegd, omdat Pikin Saramacca op 25 km afstand ligt van de Rosebel site. In oktober 2019 werd het eerste erts van Pikin Saramacca met succes bij de raffinaderij van Rosebel geleverd, via een alternatieve weg. De nieuwe mijn zal in 2020 volledig in productie gaan, met een exploitatietijd van 15 jaar.

 

Sociaal-economische ontwikkeling Suriname

Rosebel heeft vanaf het begin van haar activiteiten een substantiële bijdrage geleverd aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname door de uitvoering van verschillende duurzame projecten. Van volledige sponsoring van het Master programma in Mineral Geosciences, een investering van in totaal USD 900.000, tot studiebeurzen voor de beste afgestudeerden van de MULO-school in Brokopondo, waardoor ze naar de middelbare school en de Universiteit in Paramaribo kunnen gaan. In 2019 lag de nadruk op het leveren van een bijdrage aan gezondheidszorgprojecten. Rosebel heeft zich ook verbonden tot een bijdrage van 0,25% van haar goudproductie aan de Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF), om haar activiteiten te financieren.

 

ROSEBEL OPERATIONS

Veiligheid beleidsverklaring

Rosebel zet zich in voor de bescherming van zijn medewerkers, product, bedrijfsmiddelen en reputatie. Iedereen bij Rosebel heeft de verantwoordelijkheid om een veilige werkplek te behouden door risico's te identificeren, te beoordelen en te beperken tot een zo laag mogelijk niveau als redelijkerwijs mogelijk is.

Dit wordt bereikt door de naleving van de gedocumenteerde veiligheidsprocedures en de Gedragscode door alle medewerkers en contractors, en door de verplichting om veiligheidsincidenten, wangedrag en niet-naleving van de regels te melden. Dit beleid is van toepassing op de gehele Rosebel-operatie, met inbegrip van het personeel, de contractors en de bezoekers.

 

 

Nieuws

Rosebel en regering bereiken akkoord over veiligheid assistentie Rosebel-site

05 maart 2021
Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) en de overheid zijn recentelijk overgegaan tot ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) betreffende handhaving van orde en veiligheid in en rondom de exploitatierechten verbonden aan de Rosebel concessie.
Lees meer

Rosebel Community Fund financiert watervoorzienings- en elektriciteitsprojecten

20 februari 2021
De Stichting Rosebel Community Fund (“RCF”) en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (“NH”) hebben op 15 februari jl., financieringsovereenkomsten ondertekend voor het uitvoeren van een drietal projecten in de districten Brokopondo en Sipaliwini. Met de ondertekening van deze overeenkomsten zal er een aanvang worden gemaakt met het plaatsen van LED straatverlichting in district Brokopondo. Ook zal er in district Sipaliwini gewerkt worden aan de duurzame verbetering van de drinkwatervoorziening en het electrificatiesysteem in het Pikin Saramacca gebied.
Lees meer

Rosebel Community Fund financiert bouw van aanmeersteigers Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele

20 januari 2021
Het Kabinet van het Traditioneel Gezag Nieuw Lombe, Munjekreek en Kapasikele, vertegenwoordigd door de heer Hendry Kaffe, is recentelijk een overeenkomst aangegaan met de Stichting Rosebel Community Fund (afgekort RCF) voor het financieren van de bouw van aanmeersteigers voor deze 3 dorpen. Door dit project zullen de dorpen nu in staat zijn om passagiers die per boot de oversteek willen doen, een veilige aanmeerplaats te bieden.
Lees meer