Rosebel’s zonne-energie plant krijgt internationale erkenning

News 2016
21 November 2016

Op maandag 21 november 2016 vond in Toronto, Canada, tijdens de Energy and Mines Renewables in Mining Awards 2016, de uitreiking van awards aan mijnbouwbedrijven plaats voor hun investeringen in wind - en zonne-energie. Aan de zonne-energie centrale van Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) is een prestigieus award toegekend, namelijk: “Best use of Solar PV<100 MW in Mining”

 

De zonne-energie centrale van Rosebel vloeit voort uit een toezegging van IAMGOLD aan de Regering van Suriname. De centrale is de eerste grootschalige zonne-energiecentrale van Suriname en heeft een geïnstalleerd vermogen van 5 megawatt (MW). De opgewekte energie wordt gebruikt ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van Rosebel.

 

De Vice-President Commercial, South America, van IAMGOLD, Ron Halas, zegt:

“Dit is een bijzondere erkenning van onze committering als bedrijf aan hernieuwbare energie en het concept van duurzaamheid. De zonne-energie centrale is een goed voorbeeld van het invoeren van innovatieve en milieuvriendelijke technologieën binnen onze bedrijfsactiviteiten. De zonne-energie centrale vermindert de uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan het verlagen van de exploitatiekosten van Rosebel. De eigenlijke winnaars zijn de Republiek Suriname, die eigenaar van de zonne-energie centrale zal zijn na mijnsluiting, en Surinamers die door dit project kennis over zonne-energie kunnen opdoen. Zoals ik bij de opening van de centrale in 2014 heb aangegeven: ik hoop dat in de toekomst gezegd zal worden dat dit de eerste van vele zonne-energie centrales in Suriname is.”

+++++EINDE BERICHT+++++