Persbericht - Rosebel financiert zonne-energieproject te Galibi

News 2016
16 November 2016

Op woensdag 16 november 2016 vond de officiële ingebruikname van Galibi’s eerste zonne-energiesysteem plaats.  Dit zonne-energiesysteem is op verzoek van de Stichting Inheems Kollectief Suriname (IK SUR) gefinancierd door Rosebel Gold Mines N.V. De totale projectkosten bedragen ruim USD 60.000,-.

De opgewekte energie is bestemd voor de lokale school met acht leslokalen, acht leerkrachtenwoningen, een kantoor met kleine opslagruimte, een kerk en een medische ruimte. Ook zijn de bestaande gloeilampen in alle gebouwen vervangen door LED-verlichting waardoor het energieverbruik minder zal zijn. 

Voorheen was Galibi voor haar energievoorziening uitsluitend afhankelijk van een dieselgenerator, die van 18:00 uur tot 23:00 uur in gebruik is. Het zonne-energiesysteem zal buiten deze uren energie blijven leveren en bijdragen aan een verdere en duurzame ontwikkeling van Galibi.

De gebruikte zonnepanelen zijn geschonken door Rosebel. Deze zijn enkele van de reserve zonnepanelen die gebruikt werden voor de zonne-energie centrale op de Rosebel Plant in Brokopondo.  Deze centrale met een geïnstalleerd vermogen van 5 megawatt werd in 2014 opgezet. De opgewekte energie wordt door Rosebel gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten in Brokopondo en draagt bij aan het verminderen van de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten op het milieu, m.n. door het verminderen van de CO2-uitstoot.

Het technisch ontwerp en de constructie van het zonne-energiesysteem te Galibi zijn gedaan door het bedrijf Nextra Technologies.

Zonne-energie is een innovatieve en milieuvriendelijke technologie voor het generen van schone en duurzame energie. Rosebel hoopt met de realisatie van dit project een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen te Galibi.