De aandachtsgebieden van het Rosebel Community Fund (RCF) zijn ondermeer:

 • Socio-economische ontwikkeling
 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Milieu
 • Sport
 • Cultuur en kunst

Instanties die in aanmerking kunnen komen voor financiering van projecten door RCF zijn onder andere:

 • Lokale gemeenschapsautoriteiten/ lokale gemeenschappen
 • Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s)
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstituten
 • Charitatieve non-profit organisaties betrokken bij onderwijs, sociale dienstverlening, milieu- en/of gezondheidsactiviteiten
 • Onderwijsinstellingen
 • Verenigingen

* Religieuze of politiek gelieerde organisaties als ook organisaties die discrimineren op basis van ras, geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging komen niet in aanmerking voor financiering.

* Speciale begeleiding beschikbaar voor de gemeenschappen rondom de Rosebel mijnoperaties.

RICHTLIJNEN FINANCIERINGSAANVRAAG

De financieringsaanvragen worden onderverdeeld in Categorie A, B en C

Categorie A: Aanvragen tot een maximum te financieren bedrag van $2.500,00 (Tweeduizend vijfhonderd Amerikaanse Dollars)

De aanvraag moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Het project past binnen de RCF doelstellingen en één of meer van haar aandachtsgebieden.
 • Het project wordt in Suriname uitgevoerd en valt binnen het kader van de Surinaamse wetgeving.
 • Het project wordt niet gebruikt worden om er politiek of religieus voordeel mee te halen.
 • De indiener(s) is/zijn ingezetene(n) van Suriname.
 • Overleggen van een uittreksel uit het Openbaar Stichtingenregister dan wel het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, indien van toepassing, en niet ouder dan 6 maanden.

Categorie B: Aanvragen voor een te financieren bedrag met een minimum van $2.500,00 (Tweeduizend vijfhonderd Amerikaanse Dollars) en een maximum van USD $20,000.00 (Twintigduizend Amerikaanse Dollars)

De aanvraag moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Het project past binnen de doelstellingen van RCF en één of meer van haar aandachtsgebieden.
 • Het project wordt in Suriname uitgevoerd en valt binnen het kader van de Surinaamse wetgeving.
 • Het project dient een duurzaam karakter te hebben en het moet aantoonbaar zijn dat na beëindiging van het project men zelfstandig verder kan.
 • Het project wordt geschreven aan de hand van het “project plan document”. Download hier
 • Het project wordt niet gebruikt om politiek of religieus voordeel mee te halen.
 • Op verzoek van RCF moet de aanvrager de jaarrekening van de afgelopen 2 (twee) jaren kunnen overleggen.
 • Een eigen bijdrage/ inbreng vanuit de aanvrager dan wel partnerschappen met andere organisaties. (noot: bijdrage in natura is ook toegestaan).
 • Overleg van een uittreksel uit het Openbaar Stichtingenregister dan wel het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, indien van toepassing, en niet ouder dan 6 maanden (indien van toepassing).
 • Overlegging kopie statuten (indien van toepassing).
 • Overzicht van de financiële begroting van de aanvrager over het kalenderjaar.
 • Oprichtingsakte/ bewijs van erkenning ingeval de aanvrager geen rechtspersoon is.

Categorie C: Project aanvragen voor een te financieren bedrag vanaf $20,000.00 (Twintigduizend Amerikaanse Dollars)

 • De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen zijn hetzelfde als genoemd onder Categorie B.
 • Indiening project voorstel voor Categorie C geschiedt 2 keer per kalenderjaar: Uiterlijk 30 januari en/of uiterlijk 30 juli van elk kalenderjaar.