IAMGOLD

IAMGOLD is een middelgroot goudmijnbedrijf met zes mijnen (inclusief de huidige joint ventures) in West-Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Toronto, Canada. IAMGOLD heeft wereldwijd ongeveer 6.000 medewerkers en contractors.

Hoofddoel: Het leven van onze stakeholders verrijken.

Visie: De wereldwijde leider zijn in het genereren van superieure waarde voor onze stakeholders door middel van verantwoorde mijnbouw.

Missie: Wij betrekken, versterken en ondersteunen elkaar in het streven naar uitmuntendheid.

Waarden proclamatie:

Wij zijn gedreven tot UITMUNTENDHEID in alles wat we doen.

Wij zijn VERANTWOORDELIJK en werken met TRANSPARANTIE.

Wij gedragen ons met RESPECT en omarmen DIVERSITEIT.

Wij groeien door TEAMWERK, TRAINING en INNOVATIE.

ROSEBEL GOLD MINES

Rosebel Gold Mines N.V., opgericht op 8 mei 2002, is een dochteronderneming van IAMGOLD.

IAMGOLD bezit 95% van het aandelenkapitaal van Rosebel, terwijl de Republiek Suriname de overige 5% in handen heeft. In 2011 zijn de onderhandelingen tussen IAMGOLD en de Republiek Suriname gestart over de uitbreiding van de goudproductie van het bedrijf. Op 6 juni 2013 hebben de partijen de Tweede Wijziging van de Minerale Overeenkomst ondertekend. Uit deze overeenkomst is een nieuwe Vennootschap onder Firma (“VoF) ontstaan, het Pikin Saramacca project, waarin de Surinaamse overheid voor 30% en Rosebel voor 70% participeert. Staatsolie Maatschappij Suriname NV, is door de Republiek Suriname aangewezen als de entiteit die haar onverdeeld 30% Deelnemend Belang in de UJV houdt, die op 22 april 2020 is ondertekend. Met deze uitbreiding is de geprojecteerde Life of Mine (LOM) verhoogd naar 2033.

Pikin Saramacca haul road

Voor het transport van gouderts uit de nieuwe concessie wordt een nieuwe transportweg aangelegd, omdat Pikin Saramacca op 25 km afstand ligt van de Rosebel site. In oktober 2019 werd het eerste erts van Pikin Saramacca met succes bij de raffinaderij van Rosebel geleverd, via een alternatieve weg. De nieuwe mijn zal in 2020 volledig in productie gaan, met een exploitatietijd van 15 jaar.

 

Sociaal-economische ontwikkeling Suriname

Rosebel heeft vanaf het begin van haar activiteiten een substantiële bijdrage geleverd aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname door de uitvoering van verschillende duurzame projecten. Van volledige sponsoring van het Master programma in Mineral Geosciences, een investering van in totaal USD 900.000, tot studiebeurzen voor de beste afgestudeerden van de MULO-school in Brokopondo, waardoor ze naar de middelbare school en de Universiteit in Paramaribo kunnen gaan. In 2019 lag de nadruk op het leveren van een bijdrage aan gezondheidszorgprojecten. Rosebel heeft zich ook verbonden tot een bijdrage van 0,25% van haar goudproductie aan de Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF), om haar activiteiten te financieren.

 

ROSEBEL OPERATIONS

Veiligheid beleidsverklaring

Rosebel zet zich in voor de bescherming van zijn medewerkers, product, bedrijfsmiddelen en reputatie. Iedereen bij Rosebel heeft de verantwoordelijkheid om een veilige werkplek te behouden door risico's te identificeren, te beoordelen en te beperken tot een zo laag mogelijk niveau als redelijkerwijs mogelijk is.

Dit wordt bereikt door de naleving van de gedocumenteerde veiligheidsprocedures en de Gedragscode door alle medewerkers en contractors, en door de verplichting om veiligheidsincidenten, wangedrag en niet-naleving van de regels te melden. Dit beleid is van toepassing op de gehele Rosebel-operatie, met inbegrip van het personeel, de contractors en de bezoekers.

 

 

Nieuws

IAMGOLD/Rosebel tekent VoF overeenkomst met Staatsolie

23 april 2020
IAMGOLD/Rosebel Gold Mines N.V (“RGM”) en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (“Staatsolie”) zijn op 22 april 2020 overgegaan tot ondertekening van een overeenkomst tot vestiging van een Vennootschap onder Firma (“VoF) tussen beide bedrijven. Deze VoF heeft betrekking op de concessiegebieden binnen het gemeenschappelijk belangengebied, die vallen onder de bestaande Delfstoffenovereenkomst met de Republiek Suriname, waaronder de mijnconcessie Saramacca.
Lees meer

Afscheid IAMGOLD topman Stephen Letwin met gastcollege voor studenten Geowetenschappen

21 februari 2020
Op 21 februari jl. hebben studenten van het “Masters of Science Program in Mineral Geosciences” deelgenomen aan een bijzondere gastcollege verzorgd door IAMGOLD topman, Stephen Letwin. Aan dit gastcollege getiteld “Leadership and Value Creation”, gehouden in het IGSR-gebouw, hebben ook andere studenten van de studierichting Geowetenschappen van ADEK deelgenomen. Het “Masters of Science Program in Mineral Geosciences”, welke uit 2 cohorten bestaat, is volledig door IAMGOLD/ Rosebel Gold Mines (“Rosebel”) gesponsord.
Lees meer

Rosebel doneert aan zorginstellingen

09 december 2019
Op maandag 9 december jl. heeft Rosebel Gold Mines N.V. (“Rosebel”), als onderdeel van een reeks van Corporate Social Responsibility projecten, het jaarlijkse kerstproject uitgevoerd. Hierbij is net als voorgaande jaren speciale aandacht voor sociale instellingen die zorg en welzijn bieden aan kinderen, seniore burgers en mensen met een beperking. Dit jaar zijn 19 instellingen uit verschillende districten blij gemaakt met een donatie.
Lees meer